ภาษาไทย
ENG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม www.adoption.dsdw.go.th
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา
  ที่อยู่
 

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-306-8855
Fax 02-354-7511
e-mail: adoption@loxinfo.co.th

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
โทร. 02-306-8908
เลขานุการ โทร. 02-306-8612

 

ฝ่ายอำนวยการ โทร 02-306-8909
เจ้าหน้าที่ 02-306-8910 ถึง 02-306-8913
โทรสาร 02-354-9323

   
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ โทร. 02-306-8605
เจ้าหน้าที่ โทร 02-306-8606 ถึง 02-306-8607
   
 

ฝ่ายบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
เจ้าหน้าที่ โทร 02-306-8617 หรือ 02-306-8832
โทรสาร 02-354-9324

   
 

ฝ่ายบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ โทร 02-306-8802 ถึง 02-306-8809 หรือ 02-306-8821
โทรสาร 02-354-9324

   
  ฝ่ายติตตามผลการรับบุตรบุญธรรม โทร 02-306-8620
เจ้าหน้าที่ โทร 02-306-8621
   
  ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์ โทร 02-306-8838
เจ้าหน้าที่ โทร 02-306-8835
   

 

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511 E-mail: adoption@loxinfo.co.th