ภาษาไทย
ENG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม www.adoption.dsdw.go.th
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา
  ที่อยู่
 

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511
e-mail: adoption@loxinfo.co.th

ฝ่ายอำนวยการ
โทร 02-306-8620

   
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
โทร 02-644-7996 ต่อ 211
   
  ฝ่ายบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
โทร 02-306-8832
   
  ฝ่ายบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
โทร 02-306-8834 - 35
   
  ฝ่ายติตตามผลการรับบุตรบุญธรรม
โทร 02-306-8821
   
  ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์
โทร 02-306-8838
   

 

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511 E-mail: adoption@loxinfo.co.th